Tillbaka

Boka konsultation - FAQ

Vad innebär en astrologisk konsultation?

Vid en astrologisk konsultation tittar din astrolog på ditt födelsehoroskop, din birth chart eller natal chart, och förbereder ert samtal utifrån vad hen kan se där. En natal chart är en karta över hur planeterna förhöll sig till dig när du föddes, och genom den kan din astrolog tolka fram information om dig, ditt liv och ditt öde. Varje natal chart är unik, och den beskrivs ibland som ditt universella DNA. För att ta fram din natal chart använder astrologen den exakta tid och plats då du föddes, och kan sedan söka svar på allt från vem du är, var du är och vad du går igenom idag, var du är på väg, vilka du omger dig med och mycket, mycket mer. Att kartan målas upp utifrån den tid du föddes, inte då du var beräknad eller liknande, har att göra med att det var då du mötte ljuset och tog dina första andetag. Var du föddes är också viktigt, för att kunna beräkna hur du förhåller dig till världen. Mer om natal charts kan du läsa i vår artikel Vad är en chart?.

Måste jag veta exakt när jag föddes för att kunna göra en konsultation?

Det absolut mest exakta sättet att få svar genom astrologi är att ha sin exakta födelsetid, på minuten. Även var du föddes spelar roll. Tyvärr har alla inte tillgång till den exakta tiden, eller ibland inte ens de exakta datum, då de föddes. Om du inte har någon att fråga så brukar du kunna höra av dig till arkiven hos din kommun, din region eller ditt landsting för att få information. Om du föddes i ett annat land eller har andra svårigheter med att få fram tiden, kan din astrolog göra en rectification chart, ett horoskop som utifrån viktiga händelser i ditt liv gör en uppskattning av när ungefär du är född. Om du vill göra en rectification chart, kontakta Scorpio Rising här. Det går att tolka en chart även med en ungefärlig födelsetid, men resultaten kommer att vara mindre exakta.

Vad kan man fråga om under en konsultation?

Exakt vad som helst. Du kan fråga din astrolog om allt från vad som kommer hända om tio år till vad som hände i ditt förra liv, om du tror på sådant. Om du har stora, viktiga frågor, är det dock bra om du ställer dessa innan konsultationen, så att din astrolog har tid på sig att leta efter svaren. Spontana frågor kommer att få spontana svar, där det kan finnas mycket mer att gräva fram. Men, du kan självklart också fråga under konsultationen. Men som sagt, det finns nästan inga gränser för vilka frågor du kan ställa.

Kan jag ställa frågor om någon annan?

Absolut. Om du vill ställa frågor om din relation till en eller flera andra rekommenderar vi att du förbereder astrologen på detta innan, och bifogar så mycket av deras födelseinformation som möjligt. Astrologen kommer inte kunna göra en total tolkning av deras chart såvida du inte beställer en sådan, men kan svara på frågor om er relation. Om du under konsultationen kommer på att det finns någon du undrar mer om, gör vi vårt bästa för att hitta svaren.

Behöver jag anteckna under samtalet?

Om du vill, men vi gör alltid en inspelning av både ljud och video som du får tillgång till efter konsultationen. Vi sparar din inspelning i sex månader efteråt ifall du skulle bli av med den, sedan tar vi bort den - om du inte ber om att vi raderar den redan innan dess. Du får också nödvändiga anteckningar i samband med inspelningen. Det kan vara bra att spara inspelningen och lyssna igen, eftersom saker som sades vid konsultationen som kanske inte kändes så viktiga, kan komma att bli ovärderliga och falla på plats bara några månader senare.

Har du frågor som inte besvaras här är du mer än välkommen att höra av dig till oss!
Kontakta oss