Dataskyddspolicy

Vi på Scorpio Rising värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter.

Policyn avser:
Scorpio Rising / scorpiorsising.se

Dataskyddsansvarig: Sofia Pontén

Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta henne på scorpio@scorpiorising.se

Bakgrund
För att kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet. Vår hemsida används primärt som en informations- och marknadsföringskanal mot nya och befintliga kunder. I samband med ett besök på denna så lagras olika uppgifter kring din personliga identitet. Sekretesspolicyn förklarar följande: Vilken information vi samlar in och varför. Hur vi använder informationen ifråga. Vilka valmöjligheter du har, till exempel vad gäller åtkomst till och uppdatering av information.

Personuppgifter för att återkoppla
Via kontaktformulär och email där du som webbplatsbesökare fyller i relevant information för att vi ska kunna genomföra serviceärende eller besvara frågor kring våra tjänster.

Enhetsinformation
Vi samlar in information om den specifika enheten som används (till exempel maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och information om mobila nätverk, inklusive telefonnummer). Detta för att ge dig en bättre användarupplevelse.

Google Analytics
Data till Google Analytics som gör det möjligt för oss att spåra besökarnas val och mäta webbplatsens prestanda. Denna data sparas via 4 olika kakor (se avsnitt nedan om Cookies).

Cookies
En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare. Vi spara både permanenta kakor och sessionskakor. Exakt vilka kakor vi sparar hittar du i vår cookiepolicy.

Lagring & Hantering
Scorpio Rising hanterar personuppgifter på servrar tillhandahållna av one.com i Danmark.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke. Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. Vi gör löpande gallringar i våra system för att ta bort gamla personuppgifter som inte längre är aktuella. (Se avsnitt nedan om Informationssäkerhet)

Informationssäkerhet
Vi jobbar hårt för att skydda våra kunder och besökare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder: Vi krypterar vår hemsida med SSL. Vi granskar årligen våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system. Vi gallrar årligen ur gamla personuppgifter som inte längre är aktuella.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
Vill du komma i kontakt med oss kring dina personuppgifter maila oss på: scorpio@scorpiorising.se

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Scorpio Rising har om dig och verifiera denna information. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Övriga frågor
Vill du komma i kontakt med oss kring dina personuppgifter maila oss på: scorpio@scorpiorising.se
På Scorpio Rising värnar vi om din personliga integritet. Skulle något kännas oklart eller om du har frågor får du gärna kontakta oss.
Kontakta oss