Tillbaka

Mars i Fiskarna

Försiktiga, milda och omtänksamma. Mars i Fiskarna är inte de som gör sin närvaro känd, utan snarare den som märks av som en slags lugnande kraft. Dessa individer är de som inom astrologin har som allra svårast att hantera ilska, helt enkelt för att de inte vet var de ska göra av den. Obekanta med aggressivitet, händer det lätt att de liksom följer med strömmen istället för att acceptera vad de känner. Inte för att de inte har kontakt med sina känslor, tvärtom är de väldigt medvetna om dem, utan snarare för att de har en medfödd sorts medvetenhet om att ilska inte löser någonting. De är pacifister at heart, och ser minsta konflikt som en våldshandling. Dessa personer har en väldigt följsam inställning till livet, och med deras drömska, välvilliga och ödmjuka sätt upplevs de ibland så lugna och harmoniska, att det är svårt att inte bli lite irriterad på dem.

Men självklart måste allt komma ut, så även för Mars i Fiskarna. Oftast bearbetar de sina känslor genom konst, skapande uttryck, eller annan form av fysisk aktivitet som ligger på gränsen till konstnärlig, till exempel något obskyrt som glasblåsning. Om individer med denna position däremot inte hittar ett kreativt utlopp för alla sina känslor, så kan de istället bli att de ägnar sig en hel del åt indirekt aggression. Att det är svårt att veta var man har Mars i Fiskarna kommer sig av att de själva inte tycks vara helt säkra på vad de tycker om saker, och verkar ibland plötsligt byta åsikter bara för att andra gör det, eller tycker som den de är med för att slippa konflikt. De har ingenting emot att spela spel när det gäller att få något de vill ha, men de är inte nödvändigtvis 100% involverade i spelet. De kan verka hur på som helst, för att sedan plötsligt vara på väg åt ett helt nytt håll. Samtidigt kan de visa på enorm medkänsla och empati, och gå in för saker till max. Men hur andra ska lyckas avgöra när det är på riktigt, och när det inte är det, är omöjligt att avgöra, och ibland vet Mars i Fiskarna inte heller själv hur det förhåller sig.

De är helt enkelt svåra att förutse hur de kommer att reagera eller bete sig, men deras ständiga rörelse skapar också mängder av utrymme för de som står dem nära att se nya möjligheter och hitta nya perspektiv. Deras kreativitet kommer i plötsligt infall, och det gör även deras lust och behov av intimitet och närhet. Ibland är blotta tanken på att någon ens ska ta i dem helt ointressant, och andra gånger vill de inget annat än att mysa med någon i timmar. De pendlar också en hel del i mängd energi. De går från perioder av extrem chill, till att en plötsligt skur av energi. Av denna anledning kan det ibland vara svårt för dessa individer att hitta ett jobb där de trivs i längden, och de är ofta proffs på att hoppa runt på många olika platser och i flera projekt. Men utan ett kreativt utlopp mår Mars i Fiskarna sällan bra, även om deras fysiska behov är tillfredsställda på alla andra sätt. Det är i skapandet som dessa personer verkligen kan formulera sina känslor, och sig själva.

Vill du räkna ut din Mars? Följ länken nedan!

×
Det finns oändligt många fler dimensioner till ditt horoskop än du kanske anar. Vill du veta mer om hur planeterna stod när just du föddes? Boka en konsultation med Scorpio Rising!
Läs mer