Din chart: Hus, Element & Kvaliteter

Denna artikel är något av en överkurs inom astrologi, så om du inte förstår den behöver du inte oroa dig. Astrologi är ett komplext system som tar lång tid att lära sig, men alla kan förstå det om man ger det tid.

Hus

Varje horoskop, även kallad karta eller chart, består av tolv hus. Det finns många sätt att dela in en chart i hus, där de vanligaste är Placidus och det mest traditionella är whole sign-systemet. Oavsett vilket västerländskt hussystem man använder sig av, brukar husen förknippas med specifika teman. Eftersom husindelning är ett väldigt stort tema kommer här en väldigt kort genomgång av ord och teman som förknippas med husen. Denna indelning använder sig inte av den moderna husindelningen där första huset förknippas med zodiakens första tecken det vill säga Väduren, utan är skriven utifrån traditionell astrologi med vissa överlappande moderna teman.

Första huset: jag:et, kroppen, utseende, karaktär.

Andra huset: tillgångar, tillhörigheter, det som bygger oss, inkomst.

Tredje huset: syskon, korta resor, grundskola, kommunikation.

Fjärde huset: föräldrar, hem, familj, privatliv.

Femte huset: kreativitet, njutning, sex, barn, nöjen.

Sjätte huset: fysisk sjukdom och hälsa, vardagligt arbete, rutiner, anställda.

Sjunde huset: relationer, partnerskap, äktenskap, den andra.

Åttonde huset: död, arv, andras tillgångar, psykologi, sex, tabun.

Nionde huset: resor, utlandet, högre utbildning, religion, andlighet.

Tionde huset: yrke, handlingar, rykte, det offentliga jag:et.

Elfte huset: vänner, grupper, allianser, hopp.

Tolfte huset: fiender, mental hälsa, förlust, isolering, det undermedvetna.

Kvaliteter

Varje tecken har en kvalitet. Det finns totalt tre kvaliteter hos tecknen, som lättast förklaras ihop med hur zodiaken förhåller sig till årets säsonger. De tre kvaliteterna är kardinal/ledande, fixerad/fast och rörlig/flexibel. Zodiaken är uppbyggd i grupper av tre utifrån detta och börjar med vårens tre tecken Vädur, Oxe och Tvilling. Relationen mellan säsongen och tecknets kvaliteter är således att kardinala Väduren initierar, leder och sätter igång våren. När den är etablerad, tar fixerade Oxen över och håller våren levande, bevarar och skyddar den. När den blivit så rik på värme att det är dags för våren att övergå i sommar så träder den flexibla Tvillingarna över och börjar förändra, utveckla, utmana och vrida. Det här mönstret går alltså sedan igen i de olika säsongerna. Kräftan är det ledande tecknet för sommaren, Lejonet håller fast sommarens kurs och Jungfrun sommarens föränderliga mot hösten. Vågen leder oss in på hösten, Skorpionen håller oss i den och Skytten gör oss redo för vintern. Stenbocken inleder sedan den djupa vintern, Vattumannen fixerar oss i den och Fiskarna står för kanske den största förändringen av de alla, från vinter till vår, från ”död” till liv.

Man kan också i detta se speglingar i stjärntecknens karaktärsdrag, vilka tecken som associeras med vad. Vårens tecken är ofta rika på infall och energi, sommaren tecken fokuserar ofta på njutande, omsorg och generositet, höstens tecken värnar om det som varit och försöker förvandla det till kunskap, medan vinterns tecken försöker bevara, rensa ut och förbereda för nytt liv.

Element

De fyra elementen eld, vatten, jord och luft fördelas också över samtliga stjärntecken. Eldtecknen är alla spontana, impulsiva och kraftfulla, lufttecknen är idébaserade och intellektuella, vattentecknen är känsliga och intuitiva och jordtecknen är stabila och praktiska.

Eld: Väduren, Lejonet, Skytten

Jord: Stenbocken, Oxen, Jungfrun

Luft: Vågen, Vattumannen, Tvillingarna

Vatten: Kräftan, Skorpionen, Fiskarna

Elementen fördelar sig även utifrån de kvaliteter som nämnts ovan, så att inget av tecknen har samma blandning av element och kvalitet. Av varje kardinalt tecken finns det ett med eld, ett med jord, ett med luft och ett med vatten, och på samma sätt finns det av de fixa tecknen ett med eld, ett med jord, ett med luft och ett med vatten. Och så samma sak med de flexibla tecknen. Såhär förhåller de sig: 

Kardinala: Väduren (eld), Kräftan (vatten), Vågen (luft), Stenbocken (jord)

Fixerade: Oxen (jord), Lejonet (eld), Skorpionen (vatten), Vattumannen (luft)

Rörliga: Tvillingarna (luft), Jungfrun (jord), Skytten (eld), Fiskarna (vatten)

Nyfiken på att lära dig mer om hur astrologi fungerar? Gå Scorpio Risings Grundkurs i Astrologi! Framtagen tillsammans med Holy Crap. Kursen ges digitalt och du gör den i din egen takt. Läs mer här! 

×
Det finns oändligt många fler dimensioner till ditt horoskop än du kanske anar. Vill du veta mer om hur planeterna stod när just du föddes? Boka en konsultation med Scorpio Rising!
Läs mer