Din chart: Planeter & Punkter

Inom astrologi studerar vi hur de traditionella planeterna, alltså solen, månen, Merkurius, Mars, Venus, Jupiter och Saturnus, samt de moderna planeterna, Uranus, Neptunus och Pluto, förhåller sig till varandra medan de reser genom zodiaken och runt solen. Varje planet bär med sig sin unika symbolik och styr dessutom olika tecken. En viktig skillnad mellan planeterna att känna till är att de rör sig i väldigt olika hastighet. Månen byter tecken efter bara två och en halv dag och Venus efter ungefär 20 dagar, medan Pluto kan stanna i ett tecken upp till 26 år. Det här gör att astrologer ofta studerar de "snabbare" planeterna för individuell personlighet, medan de långsammare, yttre planeterna kan förklara beteendet hos en hel generation. Ju längre bort från solen, desto långsammare rör sig planeten.

I ett horoskop tittar vi på hur planeterna i den givna stunden förhåller sig till varandra. För att kunna förstå planeternas relationer använder vi aspekter. En aspekt baseras på en geometrisk form och bygger på hur många grader ifrån varandra olika planeter står. När vi gör ett specifikt horoskop undersöker vi dessutom viktiga punkter. Inom dessa ingår de punkter på himlen som markerar vilken del av zodiaken som höll på att stiga i öst och gå ned i väst, såväl som den högsta punkten ovan oss och den lägsta nedan oss vid ett givet tillfälle.

Nedan förklaras kort planeternas kännetecken, såväl som de fyra punkter som utgör en ett födelsehoroskop, det som vi kallar en natal eller birth chart.

Planeterna

Varje planet har egna egenskaper, och hör ihop med ett specifikt stjärntecken som de sägs styra. Vid varje givet tillfälle befinner sig dessa planeter i något tecken i zodiaken, och det är deras placeringar som vi undersöker när vi tittar på ett födelsehoroskop, också kallat natal chart eller birth chart.

Solen står för identitet, ego och logik. I ditt soltecken hittar vi hur du delar med dig av dig själv till världen och det större övergripande temat i ditt horoskop. Solen är den stjärna som jorden och våra planeter kretsar runt, och vi förknippar den med dagen, livet och ljuset självt, samt i viss mån även rikedom, generositet och värme. Solen styr Lejonet.

Månen står för emotionell rörelse, ömhet och känslomässig trygghet. Månen är den himlakropp som vi förknippar med natten, och som i olika faser sprider olika mängder ljus, beroende på dess relation till solen. Månen styr Kräftan.

Merkurius står för kommunikation, information och nyfikenhet. Merkurius är den planet som rör sig allra snabbast runt jorden och man brukar hävda att det är därför denna planet, i sin nära kontakt med solen, bär på information som den kommunicerar. Merkurius styr Tvillingarna samt Jungfrun.

Venus står för skönhet, kärlek, välbehag, njutning och i viss mån även rikedom. Venus i en chart talar om för oss var och hur vi tar emot och ger njutning eller gåvor, hur vi relaterar till andra och vad vi tycker är vackert. Venus är den kraft som hjälper oss visa och ta emot kärlek. Venus är den himlakropp vi ser tydligast på himlen efter solen och månen, och ses och kallas ofta för aftonstjärna eller morgonstjärna. Venus styr Oxen och Vågen.

Mars står för kraft, fysik och aktivitet. Mars är den planet som kraftigast förknippas med framåtrörelse och händelser, och ses ofta som en rödaktig ljuspunkt på himlen. Mars beskriver hur vi agerar och vad som får oss att agera. När Mars befinner sig i ett tecken aktiveras alla dess sidor, på både ont och gott. Mars styr enligt både modern astrologi Väduren och enligt traditionell Skorpionen.

Jupiter står för expansion, utveckling och överflöd. Jupiter kallas lyckoplaneten, gåvogivaren eller kungaplaneten (eftersom den räknas som tolerant och social), och anses komma med optimism och rikedom. Jupiter är också den planet som ofta förknippas med hopp, tacksamhet och moral. Jupiter styr enligt modern och traditionell astrologi Skytten och enligt traditionell astrologi även Fiskarna.

Saturnus står för begränsningar, struktur och ordning. Saturnus kallas ibland isplaneten, och är på så sätt solens motsats. Där solen ser möjligheter, ser Saturnus kaos som behöver ordnas. Saturnus är långsam, strikt och återhållsam. Saturnus befinner sig i ett tecken ungefär två och ett halvt år. Saturnus styr enligt modern och traditionell astrologi Stenbocken och enligt traditionell astrologi även Vattumannen.

Uranus står för överraskningar, upptäckter och innovation. Där Uranus dyker upp kullkastas ordningen och nya idéer föds. Uranus sägs också styra över tekniska uppfinningar, och tolkas ibland som en starkare, mer excentrisk version av Merkurius. Uranus befinner sig i ett tecken i ungefär åtta år. Uranus styr enligt modern astrologi Vattumannen.

Neptunus står för drömmar, inspiration och illusioner. Neptunus är havets härskare och förknippas med allting som har med vatten att göra. Lugna vatten, stormiga hav, djup, dimma och skogens bäckar. Att planeten förknippas med alla dessa former gör den föränderlig, kreativ och en aning lurig. Neptunus befinner sig i ett tecken i ungefär fjorton år. Neptunus styr enligt modern astrologi Fiskarna.

Pluto står för kontroll, transformation och återfödelse. Den omdiskuterade "planeten" Pluto sägs ibland förknippas med underjorden, den plats dit vi förs i mörka stunder men också genomgår våra viktigaste förändringar. Pluto befinner sig i ett tecken i mellan 15 och 26 år. Pluto styr enligt modern astrologi Skorpionen.

Punkterna

Ascendenten är en av astrologins viktigaste begrepp. När man räknar ut ett födelsehoroskop så är det hus som ascendenten faller i det som utmärker horoskopets första hus. Ordet ascendent refererar till det engelska ordet ascension, som betyder uppstigning, och ascendenten är det stjärntecken som var på väg att stiga upp i öst vid det tillfället då du föddes. Man kan säga att detta tecken ses som din personliga soluppgång, och är därför lika viktig, om inte viktigare, än ditt soltecken. I astrologins begynnelse var det ascendenten man utgick ifrån som ens stjärntecken, snarare än det som vi använder idag - vilket är det stjärntecken som solen stod i när du föddes. Ascendenten, och i förlängningen även ditt första hus, säger mycket om vem du är, hur du ser ut och hur du tar dig an livet. Det rekommenderas därför att du läser alla dina framtidshoroskop även utifrån din ascendent, ditt stigande tecken.

Descendenten är punkten 180 grader från ascendenten, och utgör den punkt där solen himmel och jord möts i din personliga "solnedgång". I descendenten spårar astrologer allt det som inte är du, utan andra i ditt liv. Det är helt enkelt din "den andra" i livet, och detta tolkas som de allra viktigaste relationerna. Traditionellt var det i anslutning till descendenten som man rådgjorde kring eventuella äktenskap.

Midheaven, eller medium coeli, är den punkt i zodiaken som stod högst på himlen räknat från dig när du föddes. Det här är så att säga toppen av din chart, och utmärker den punkt dit du strävar efter att nå. Ofta förknippar man detta med yrkesval och ambitioner, men det kan också handla om övergripande livsöde eller ideologiska övertygelser. Midheaven kan avslöja mycket om vilken synlig väg någon tar i livet, och beskriver hur du kommer ses i ett mer offentligt ljus.

Imum coeli, eller ic, är den punkt 180 grader från midheaven som fanns rakt under oss när vi föddes. Det här är vår privata sfär, våra rötter och vår barndom. Den plats där vi drar oss undan, vårt hem och vår förtöjning. Vår ic säger mycket om vår barndom, var vi kommer ifrån och relationen till våra föräldrar.

Nyfiken på att lära dig mer om hur astrologi fungerar? Gå Scorpio Risings Grundkurs i Astrologi! Framtagen tillsammans med Holy Crap. Kursen ges digitalt och du gör den i egen takt. Läs mer här! 

×
Det finns oändligt många fler dimensioner till ditt horoskop än du kanske anar. Vill du veta mer om hur planeterna stod när just du föddes? Boka en konsultation med Scorpio Rising!
Läs mer